oficiální stránky

Bílovice - Lutotín

TOPlist

Poplatek za komunální odpad je splatný do 30.6. a to ve výši 500,- Kč za 1 osobu s trvalým pobytem v obci, nebo 500,- Kč za objekt v němž není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce č. 8323701/0100, do spec. symbolu uveďte číslo popisné, variabilní symbol je vždy 1340. Do zprávy pro příjemce napište "příjmení, část obce a číslo popisné."

 

Poplatek za psa je ve výši 50,- Kč s variabilním symbolem 1341 je splatný do 30.6.  Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce č. 8323701/0100, do spec. symbolu uveďte číslo popisné, variabilní symbol je vždy 1340. Do zprávy pro příjemce napište "příjmení, část obce a číslo popisné."

 

Poplatek za odvádění odpadních vod je ve výši 1750,-Kč/osoba/rok s variabilním symbolem 2111. Poplatek je splatný v hotovosti na OÚ nebo na účet obce č. 8323701/010 do 30.11.2023

 

Podnikatelským subjektům obec umožňuje se zapojit do systému na likvidaci odpadů na základě uzavřené "Smlouvy (pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání) o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním a tříděným odpadem". Vzor smlouvy je možné stáhnout zde.

588 002 273

Lutotín