PROJEKTY Bílovice Lutotín - Bílovice Lutotín

Bílovice - Lutotín
oficiální stránky
Kancelář: 588 002 273
Bílovice - Lutotín
oficiální stránky
Lutotín 588 002 273
Přejít na obsah
Projekty realizované v obci v roce 2023
Ol.kr. - POV Oprava komunikace v Lutotíně a výstavba chodníku
Ol. kraj  JSDH Bílovice  - pěnotvorná proudnice a příslušenství
Výstavba sociálního zařízení na hřišti v Lutotíně
Zhotovení "základny" pro požární sport v Bílovicích na hřišti
Oprava kuchyně a baru na Žudru
Přesun kanceláře obecního úřadu z Lutotína do Bílovic na č.p. 39

Projekty realizované v obci v roce 2022
MAS Haná  Úprava a vybavení spolkových prostor v Bílovicích
MŽP  Revitalizace zeleně v intravilánu obce Bílovice-Lutotín
Ol.kr. - POV Chodníky podél místní komunikace
Ol. kraj  JSDH Bílovice  - přívěs za DA
Ol. kraj  JSDH Lutotín - kalové čerpadlo a el. centrála
Ol. kraj  Pořízení žacího traktoru pro hřiště v Bílovicích a Lutotíně

Projekty realizované v obci v roce 2021
Ol. kraj    Výstavba autobusových zastávek nad Lutotínem
Ol. kraj   Rekonstrukce chodníků v obci Bílovice
MMR Pořízení herních prvků na hřištích v Bílovicích a v Lutotíně
MŽP  Revitalizace zeleně v intravilánu obce Bílovice
Ol. kraj    Vybavení JSDH Lutotín – ochranné pomůcky
Ol. kraj    Vybavení JSDH Bílovice – hadice

Projekty realizované v obci v roce 2020
MZe    Výstavba kanalizace v Bílovicích
SZIF   Stezky k Bílovskému hradu
Ol. kraj Oprava MK  v obci Lutotín po kanalizaci
IROP  Oprava chodníků v Lutotíně = Bezpečnost dopravy v obci B-L
MMR  Oprava MK č. 1C v obci Bílovice-Lutotín, míst. část Bílovice
SFDI + Ol.kraj Cyklostezka Kostelec n/H – Lutotín
Ol. kraj Opravy na  budově č.p. 35 v Bílovicích
Veřejné osvětlení - výměna kabelu VO a obecního rozhlasu

Projekty realizované v obci v roce 2019
SFŽP    Výstavba kanalizace v Lutotíně
IROP    Komunitní centrum v Bílovicích na hřišti
SFŽP    Obnova krajiných struktur v obci Bílovice – Lutotín II.
Ol. kraj   Výměna oken a dveří na žudru v Bílovicích č.p. 35
Ol. kraj    Vybavení JSDH Lutotín – pila s příslušenstvím
SZIF    Pořízení techniky pro lesy Bílovice – Lutotín
Ol. kraj    Oprava střechy budovy OÚ Bílovice 39
SFŽP      Energetické úspory objektu č.p. 39 v Bílovicích
SFŽP    Zlepšení nakládání s odpady v obci Bílovice - Lutotín

Projekty realizované v obci v roce 2018
SFŽP    Obnova krajiných struktur v obci Bílovice - Lutotín, SO 01
SFŽP    Nakládání s odpady v obci Bílovice - Lutotín
MO       Obnova "Pomníku obětem válek v Bílovicích"
MZe      Hasičská zbrojnice - stavební úpravy
MMR      Demolice č.p. 25 v Bílovicích
Ol. kraj   Stavební úpravy žudru Bílovice č.p. 35
Ol. kraj    Vybavení JSDH Bílovice – svítilny
Ol. kraj    Vybavení JSDH Lutotín – přilby
Ol. kraj    Zabezpečení budovy OÚ Bílovice-Lutotín, Lutotín 79
Návrat na obsah