oficiální stránky

Bílovice - Lutotín

TOPlist

Projekty realizované v obci v roce 2022

 

MAS Haná  Úprava a vybavení spolkových prostor v Bílovicích

 

MŽP  Revitalizace zeleně v intravilánu obce Bílovice-Lutotín

 

Ol.kr. - POV Chodníky podél místní komunikace

 

Ol. kraj  JSDH Bílovice  - přívěs za DA

 

Ol. kraj  JSDH Lutotín - kalové čerpadlo a el. centrála

 

Ol. kraj  Pořízení žacího traktoru pro hřiště v Bílovicích a Lutotíně

 

 

Projekty realizované v obci v roce 2021

 

Ol. kraj    Výstavba autobusových zastávek nad Lutotínem

 

Ol. kraj   Rekonstrukce chodníků v obci Bílovice

 

MMR Pořízení herních prvků na hřištích v Bílovicích a v Lutotíně

 

MŽP  Revitalizace zeleně v intravilánu obce Bílovice

 

Ol. kraj    Vybavení JSDH Lutotín – ochranné pomůcky

 

Ol. kraj    Vybavení JSDH Bílovice – hadice

 

 

Projekty realizované v obci v roce 2020

 

MZe    Výstavba kanalizace v Bílovicích

 

SZIF   Stezky k Bílovskému hradu

 

Ol. kraj Oprava MK  v obci Lutotín po kanalizaci

 

IROP  Oprava chodníků v Lutotíně = Bezpečnost dopravy v obci B-L

 

MMR  Oprava MK č. 1C v obci Bílovice-Lutotín, míst. část Bílovice

 

SFDI + Ol.kraj Cyklostezka Kostelec n/H – Lutotín

 

Ol. kraj Opravy na  budově č.p. 35 v Bílovicích

 

Veřejné osvětlení - výměna kabelu VO a obecního rozhlasu

 

 

Projekty realizované v obci v roce 2019

 

SFŽP    Výstavba kanalizace v Lutotíně

 

IROP    Komunitní centrum v Bílovicích na hřišti

 

SFŽP    Obnova krajiných struktur v obci Bílovice – Lutotín II.

 

Ol. kraj   Výměna oken a dveří na žudru v Bílovicích č.p. 35

 

Ol. kraj    Vybavení JSDH Lutotín – pila s příslušenstvím

 

SZIF    Pořízení techniky pro lesy Bílovice – Lutotín

 

Ol. kraj    Oprava střechy budovy OÚ Bílovice 39

 

SFŽP      Energetické úspory objektu č.p. 39 v Bílovicích

 

SFŽP    Zlepšení nakládání s odpady v obci Bílovice - Lutotín

 

 

Projekty realizované v obci v roce 2018

 

SFŽP    Obnova krajiných struktur v obci Bílovice - Lutotín, SO 01

 

SFŽP    Nakládání s odpady v obci Bílovice - Lutotín

 

MO       Obnova "Pomníku obětem válek v Bílovicích"

 

MZe      Hasičská zbrojnice - stavební úpravy

 

MMR      Demolice č.p. 25 v Bílovicích

 

Ol. kraj   Stavební úpravy žudru Bílovice č.p. 35

 

Ol. kraj    Vybavení JSDH Bílovice – svítilny

 

Ol. kraj    Vybavení JSDH Lutotín – přilby

 

Ol. kraj    Zabezpečení budovy OÚ Bílovice-Lutotín, Lutotín 79

 

 

588 002 273

Lutotín